Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten

Samenwerking

Thuiszorg en ambulante ondersteuning

Zorg Intens, gevestigd in Drachten, werkt samen met Maatwurk Ondersteuning aan een compleet en innovatief zorgaanbod.

De samenwerking betekent dat beide organisaties blijven doen waar ze goed in zijn, waarbij de processen op elkaar afgestemd worden.

Men kan bij Maatwurk Ondersteuning terecht voor dagbesteding en begeleid werken, thuisbegeleiding wordt door Zorg Intens geboden.

Deze onderdelen van het sociaal domein kunnen in samenhang toegepast worden. Structurele samenwerking is hierin volgens Maatwurk Ondersteuning en Zorg Intens de aangewezen weg.

Participatie van burgers en nieuwe opvattingen over ‘eigen kracht’ passen uitstekend bij onze werkwijze, waarbij wij door onze gezamenlijke aanpak individueel maatwerk kunnen leveren.

 

Speciaal Onderwijs

Maatwurk Ondersteuning werkt samen met de Duisterhoutschool, met locaties in Heerenveen en Oosterwolde.

Dit is een SO/VSO school voor zeer moeilijk lerenden. Om de leerlingen van deze school de nodige praktijkervaring op te laten doen, biedt Maatwurk Ondersteuning stageplaatsen aan, zowel individueel als in groepsverband.

Tijdens de individuele stages wordt de leerling ondersteund door een begeleider van Maatwurk Ondersteuning. Tijdens de groepsstages worden de leerlingen begeleid door een medewerker van de Duisterhoutschool. Maatwurk Ondersteuning biedt dan alleen de faciliteiten om de stages goed te laten verlopen.

Mede dankzij subsidie vanuit het Europees Sociaal Fonds is de school tevens in staat gesteld om samen met Maatwurk Ondersteuning en AOC Friesland vakgerichte cursussen te organiseren, waarvoor de cursisten een landelijk erkend certificaat kunnen behalen. Voor mensen met een beperking vergroot dit de kansen op de arbeidsmarkt en versterkt dit het gevoel van eigenwaarde.

Andere onderwijsinstellingen waar Maatwurk Ondersteuning mee samenwerkt zijn onder andere VSO Talryk, OSG Singelland de Venen in Drachten en School Lyndenstein in Beetsterzwaag.