Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Over Maatwurk

Maatwurk Ondersteuning: Breed aanbod met een persoonlijke aanpak

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking alle ondersteuning en mogelijkheden krijgen om hun dag op een zinvolle wijze te besteden.Maatwurk Ondersteuning heeft hiervoor een breed dagbestedingsaanbod ontwikkeld. De organisatie van deze dagbesteding is erop gericht mensen met een verschillende ernst van beperking een passend aanbod te kunnen doen.

Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een beperking in het autistisch spectrum (PDD-NOS) en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het aanbod varieert van belevingsgerichte activiteiten tot het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.

Wij bieden deze ondersteuning in Gorredijk en Oudeschoot. Begeleid Werken is mogelijk op diverse locaties in Zuidoost Friesland.
 

Werken en ontwikkelen

Doordat de verschillende dagbestedingsprojecten goed op elkaar aansluiten, kunnen onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en gemakkelijk doorstromen naar een andere vorm van dagbesteding of Begeleid Werken. Ook organiseren wij met enige regelmaat vakgerichte cursussen, waarbij een landelijk erkend getuigschrift behaald kan worden.

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355