Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten

Activiteiten

Onze dagbesteding is afgestemd op de individuele behoeften van de cliënt. Dit houdt onder meer in dat er een flexibel dagbestedingaanbod is met verschillende activiteiten die aansluiten bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliënten.

Wij moedigen de cliënt aan zelf keuzes te maken. Zo creëren wij een klimaat waarin de cliënt minder afhankelijk is van de begeleiding bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden.