Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Klachten

Maatwurk Ondersteuning levert graag goede kwaliteit van zorg. De medewerkers streven ernaar om de cliënt zo goed mogelijk te behandelen en te begeleiden.

Toch kan het gebeuren dat de cliënt over sommige onderdelen van de begeleiding niet tevreden is. Men kan dan een klacht indienen.

Voor de cliënt of degene die namens deze een klacht indient
De klachtenregeling is er op gericht om individueel ongenoegen op te heffen en gevoelens van onrecht en frustratie weg te nemen en indien nodig samen met de cliënt  te zoeken naar een oplossing voor de klacht.

Welke oplossing dat zal zijn, is afhankelijk van de aard van de klacht en van wat de cliënt zelf wil wat ermee wordt gedaan. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat bij een klacht wordt bemiddeld, of dat een misverstand over de gang van zaken bij Maatwurk Ondersteuning wordt rechtgezet.

Voor Maatwurk Ondersteuning

Daarnaast kan een klacht bijdragen aan de kwaliteit van zorg bij Maatwurk Ondersteuning.

Door het verzamelen van klachten ontstaat een overzicht van mogelijke problemen en gebreken in de zorgverlening. Dit stelt ons in staat maatregelen te nemen, die de zorgverlening verder kan verbeteren.

Eerste opvang op de werkvloer

Je kunt jouw ontevredenheid of klacht het best eerst kenbaar maken aan de betrokken medewerker van Maatwurk Ondersteuning. Dus een rechtstreekse bespreking met degene die naar jouw mening de klacht veroorzaakt heeft of daarvoor verantwoordelijk is. Deze manier biedt zowel aan jou  als aan de direct betrokkenen de mogelijkheid om al tijdens de begeleiding naar een oplossing te zoeken.
Je kunt hier echter ook achteraf gebruik van maken. Als een gesprek met de betrokkene(n) niet mogelijk is of niet naar tevredenheid verloopt dan kun je contact opnemen met onze klachtenfunctionaris en/of de geschillencommissie.

Klachtenfunctionaris

Zorgaanbieders moeten een persoon (of meerdere personen) aanwijzen die een klager gratis adviseert bij het indienen van een klacht en bijstaat bij zowel het formuleren van de klacht als het onderzoeken van oplossingen. Deze klachtenfunctionaris reageert binnen zes weken op de klacht.

De klachtenfunctionaris is direct betrokken bij de opvang van klachten. De klachtenfunctionaris kan de cliënt ook helpen een klacht in te dienen. Kort overzicht van taken:

 • Het geven van informatie en advies aan de organisatie en cliënt.
 • Ondersteuning bieden bij het bemiddelen tussen de cliënt en/of organisatie bij een klacht.
 • Procesbewaking; verloop van de klacht volgens de klachtenregeling en binnen de wettelijke termijnen.
 • Informatie, advies en voorlichting binnen de organisatie.
 • Opstellen klachtenregeling, klachtenfolder en communicatie naar de doelgroep.
 • Opstellen overzichten klachten, jaarverslagen en/of rapportages aan de directie of bestuur van de organisatie.
 • Advies over kwaliteitsverbeteringen, wettelijke kaders en melden van ernstige situaties.

De klachtenfunctionaris is gemakkelijk te benaderen. Bij een klacht gaat de klachtenfunctionaris na wat de cliënt wil bereiken. Waar mogelijk wordt dit opgelost door middel van bemiddeling tussen de cliënt en betrokkenen binnen de organisatie.

De klachtenfunctionaris is er niet alleen voor de cliënt, maar ook voor betrokken naasten, wettelijk vertegenwoordigers of nabestaanden. De klachtenfunctionaris is hierbij onafhankelijk en kiest geen partij.

Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl Voor meer informatie kun je kijken op de website van het klachtenloket.

De Geschillencommissie

In het geval dat je het ook niet eens kunt zijn met de uitspraak van de klachtenfunctionaris, dan kun je jouw situatie als een geschil voorleggen aan De Geschillencommissie, deze organisatie beoordeelt consumentenklachten. Meer informatie kun je vinden op de website van De Geschillencommissie.

Contactinformatie van De Geschillencommissie:
Postbus 90600
2509 LP, Den Haag
Tel: 070 - 310 53 10

 

 

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355