Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Toezicht

De Raad van Toezicht van Maatwurk Ondersteuning: Toezicht in overeenstemming met de WTZA en Governancecode 2022

Binnen Maatwurk Ondersteuning hechten we groot belang aan transparantie, kwaliteit en een goed bestuur. Als organisatie die zich richt op de ondersteuning van mensen met een beperking, is het essentieel dat we voldoen aan de wettelijke eisen en de hoogste normen op het gebied van governance. In lijn met de Wet Toetreding Zorgaanbieders (WTZA) en de actuele Governancecode 2022 hebben we daarom een Raad van Toezicht in het leven geroepen.

Wat is de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht van Maatwurk Ondersteuning is een onafhankelijk orgaan dat toezicht houdt op het bestuur en de gang van zaken binnen onze organisatie. De Raad bestaat uit drie deskundige leden, die gezamenlijk zorgen voor een gebalanceerde en kritische blik op het beleid en de strategie van Maatwurk Ondersteuning.

Het doel van de Raad van Toezicht

De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is het waarborgen van de kwaliteit en de continuïteit van de zorg- en dienstverlening die Maatwurk Ondersteuning biedt. De Raad heeft als doel om toezicht te houden op de beleidsuitvoering, de financiële gezondheid van de organisatie, de naleving van wet- en regelgeving, en de maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit alles met als uiteindelijk doel om de belangen van onze cliënten, medewerkers en stakeholders te beschermen en te waarborgen.

Compliance met de WTZA en Governancecode 2022

Maatwurk Ondersteuning conformeert zich volledig aan de WTZA en de Governancecode 2022. Dit betekent dat we werken volgens de hoogste normen van transparantie, integriteit en verantwoordelijkheid in ons bestuurlijk handelen. Onze Raad van Toezicht zorgt ervoor dat we aan deze normen voldoen en ondersteunt de directie bij het realiseren van onze missie en visie.

Samenstelling van de Raad van Toezicht

Onze Raad van Toezicht bestaat uit drie leden met ruime ervaring in de zorg, zowel op zorginhoudelijk als organisatorisch gebied, wat zorgt voor een breed spectrum aan inzichten en kennis. Deze leden zijn zorgvuldig geselecteerd op basis van hun kwalificaties en ervaring. Ook delen zij een gemeenschappelijk streven naar de hoogste kwaliteitsnormen in de zorg. Samen vormen zij een onafhankelijk en kritisch klankbord voor onze directie. Kortom, de Raad van Toezicht van Maatwurk Ondersteuning speelt een cruciale rol in ons streven naar de hoogste kwaliteitsnormen en de naleving van de WTZA en Governancecode 2022.

 

 

 

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355