Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Structuuraanbod

Maatwurk Ondersteuning biedt dagbesteding aan mensen met een beperking. De organisatie van deze dagbesteding is erop gericht mensen met een verschillende ernst van beperking een passend aanbod te kunnen doen.

In de reguliere groepen doen de medewerkers mee aan gevarieerde activiteiten met een arbeidsachtig karakter waarbij (beperkte) productienormen gehanteerd worden.De medewerkers van de reguliere groep kunnen met een behoorlijke mate van zelfstandigheid meedoen aan deze activiteiten en worden veelal op afstand begeleid.

Veiligheid, regels en ritme

Naast de reguliere groepen wordt er bij Maatwurk Ondersteuning gewerkt met een structuurgroep. Medewerkers met een intensieve begeleidingsbehoefte nemen deel aan gevarieerde activiteiten met een overwegend structurerend karakter, waarbij voorspelbaarheid, veiligheid, regels en ritme herkenbaar zijn. Medewerkers krijgen hier de gelegenheid om nieuwe dingen te leren, hun capaciteiten optimaal te benutten en waar mogelijk uit te breiden en te ontwikkelen. Binnen de groep wordt individueel gewerkt, afgestemd op de mogelijkheden en beperkingen, wensen en behoeften van de medewerkers.

Vaste begeleiding

Om de basisvoorwaarden van de structuurgroep te waarborgen, krijgen de medewerkers elke dag een vaste begeleider toegewezen. Deze begeleider is een vast aanspreekpunt en ondersteunt hen met de activiteiten en bij het structureren van de dagindeling.Het aanbieden van deze gestructureerde dagindeling en veiligheid is één van de belangrijkste aspecten in de begeleidingsstijl op de structuurgroep. Dit houdt o.a. in dat de begeleiders sturend kunnen zijn in de contacten die de medewerkers met hen of met elkaar aangaan of in de activiteiten die gedaan worden. De begeleiding van de medewerkers is rustig en consequent. Daarnaast is een intensieve samenwerking met de woonvormen waar de medewerkers verblijven van groot belang.

Voor deze medewerkers staan naast de activiteiten, ook gestructureerde rustmomenten op het dagprogramma. De activiteiten en de rustmomenten van de structuurgroep geschieden geheel los van de reguliere groep, waarbij het van groot belang is het aantal prikkels te reduceren. Veel activiteiten worden buiten verricht. Binnenactiviteiten en rustmomenten vinden plaats in een overzichtelijke ruimte.
 

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355