Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

PGB

Het PGB is een budget dat je toegekend krijgt om zelf jouw zorgverleners in te huren voor de zorg die je nodig hebt. Of om zelf je hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Ben je chronisch ziek of heb je een beperking of aandoening? Dan kun je zelf het heft in handen nemen en je eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen regelen.

Bepaal zelf

  • wie je komt helpen
  • wanneer iemand je komt helpen
  • wat deze hulp precies doet

Dagbesteding bij Maatwurk Ondersteuning kan met een:

  • PGB-WLZ, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.

Trekkingsrecht

De SVB betaalt in jouw opdracht je zorgverleners. Dat is het trekkingsrecht. Hiervoor moet je een zorgovereenkomst met jouw zorgverleners hebben.

De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door jouw gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of het Zorgkantoor (Wet Langdurige Zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over jouw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van jouw financiële administratie over.

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355