Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding

 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten

PGB

Het PGB is een budget dat je toegekend krijgt om zelf jouw zorgverleners in te huren voor de zorg die je nodig hebt. Of om zelf je hulpmiddelen aan te schaffen en voorzieningen te realiseren. Bent je chronisch ziek of heb je een beperking of aandoening? Dan kun je zelf het heft in handen nemen en je eigen zorg, begeleiding, hulpmiddelen of voorzieningen regelen.

Bepaal zelf

 • wie je komt helpen
 • wanneer iemand je komt helpen
 • wat deze hulp precies doet

Het kán met een

 • PGB-WLZ, voor mensen die intensieve, langdurige zorg nodig hebben. Dat zijn mensen die 7 x 24 uur toezicht of zorg nodig hebben.
 • PGB-WMO, voor mensen die begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), kortdurend verblijf, hulp bij het huishouden, hulpmiddelen en voorzieningen nodig hebben.
 • PGB-Jeugdwet, voor kinderen die persoonlijke verzorging, begeleiding individueel en begeleiding groep (dagbesteding), en kortdurend verblijf nodig hebben.
 • PGB bij Zorgverzekeraar, voor mensen die persoonlijke verzorging en verpleging nodig hebben en voor intensieve kindzorg (grondslag LG).

Trekkingsrecht

Vanaf 1 januari 2015 krijg je het PGB niet meer op je eigen bankrekening gestort. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) verzorgt vanaf dan de betalingen vanuit jouw budget. De SVB betaalt in jouw opdracht je zorgverleners. Dat is het trekkingsrecht. Hiervoor moet je een zorgovereenkomst met jouw zorgverleners hebben.

De zorgovereenkomst moet zijn goedgekeurd door jouw gemeente (Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 of Jeugdwet) of Zorgkantoor (Wet Langdurige Zorg). Het trekkingsrecht maakt de verantwoording over jouw uitgaven makkelijker. De SVB neemt namelijk een groot deel van jouw financiële administratie over.