Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten

Samenwerking

Speciaal Onderwijs

Maatwurk Ondersteuning werkt samen met de Duisterhoutschool, met locaties in Heerenveen en Oosterwolde.

Dit is een SO/VSO school voor zeer moeilijk lerenden. Om de leerlingen van deze school de nodige praktijkervaring op te laten doen, biedt Maatwurk Ondersteuning stageplaatsen aan, zowel individueel als in groepsverband.

Tijdens de individuele stages wordt de leerling ondersteund door een begeleider van Maatwurk Ondersteuning. Tijdens de groepsstages worden de leerlingen begeleid door een medewerker van de Duisterhoutschool. Maatwurk Ondersteuning biedt dan alleen de faciliteiten om de stages goed te laten verlopen.

Andere onderwijsinstellingen waar Maatwurk Ondersteuning mee samenwerkt zijn onder andere VSO Talryk, OSG Singelland de Venen in Drachten en School Lyndenstein in Beetsterzwaag.

Overige zorgorganisaties

Wij werken tevens samen met andere zorgorganisaties om zo tot een compleet en innovatief zorgaanbod te komen.

Deze samenwerkingsverbanden betekenen in de praktijk dat de samenwerkende organisaties verschillende onderdelen van het sociaal domein in samenhang kunnen toepassen. Structurele samenwerking is hierin volgens Maatwurk Ondersteuning de aangewezen weg.

Participatie van burgers en nieuwe opvattingen over ‘eigen kracht’ passen uitstekend bij onze werkwijze, waarbij wij door deze gezamenlijke aanpak individueel maatwerk kunnen leveren.