Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Methodiek

Kwaliteit van Bestaan

Iedereen is gebaat bij een zo groot mogelijke kwaliteit van bestaan, of je nu wel of niet de ondersteuning van anderen nodig hebt.

Hoewel ieder mens een eigen invulling geeft aan wat voor hem of haar kwaliteit van bestaan is, zijn er gemeenschappelijke elementen te duiden die van invloed zijn op de ervaren kwaliteit van bestaan:

 • Emotioneel welbevinden
 • Interpersoonlijke relaties
 • Materieel welbevinden
 • Persoonlijke ontplooiing
 • Lichamelijk welbevinden
 • Zelfbepaling
 • Sociale inclusie
 • Rechten

De acht bovengenoemde gebieden zijn gezamenlijk grotendeels bepalend voor de kwaliteit van bestaan van cliënten.

Onze medewerkers zijn hiervan goed op de hoogte en betrekken deze aspecten bij het opstellen en evalueren van individuele zorgplannen.

Cliënten of diens wettelijke vertegenwoordigers worden hierbij betrokken. Uiteindelijk bepaalt de cliënt zelf of er sprake is van een voldoende kwaliteit van bestaan. Waar mogelijk worden acties ondernomen om dit verder te verbeteren.

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355