Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Over ons

Breed aanbod met een persoonlijke aanpak

Visie

Maatwurk Ondersteuning vindt dat mensen die door een beperking belemmerd worden in hun maatschappelijk functioneren, zo volwaardig mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betekent enerzijds een betere acceptatie door de maatschappij, anderzijds een verdere emancipatie binnen die maatschappij.
 

Missie

Maatwurk Ondersteuning ziet het als haar taak mensen met een beperking te ondersteunen om de kwaliteit van hun bestaan in de samenleving te verbeteren. Uitgaande van de vragen en mogelijkheden van de cliënt, biedt Maatwurk Ondersteuning zinvolle, kleinschalige en maatschappelijk georiënteerde dagbesteding aan mensen met een beperking. Uitgangspunt bij ons handelen is het innemen van een gelijkwaardige positie met de cliënt.

Voor wie?

Wij zijn gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking, Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), een beperking in het autistisch spectrum (PDD-NOS) en mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het aanbod varieert van belevingsgerichte activiteiten tot het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden.

Wij bieden deze ondersteuning in Gorredijk en Oudeschoot. Begeleid Werken is mogelijk op diverse locaties in Zuidoost Friesland.

Werken en ontwikkelen

Doordat de verschillende dagbestedingsprojecten goed op elkaar aansluiten, kunnen onze medewerkers zich blijven ontwikkelen en gemakkelijk doorstromen naar een andere vorm van dagbesteding of Begeleid Werken. Ook organiseren wij met enige regelmaat vakgerichte cursussen, waarbij een landelijk erkend getuigschrift behaald kan worden.

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355