Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

WMO / WLZ

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding;
 • ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten;
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een beperking;
 • opvang in geval van huiselijk geweld.

Ondersteuning die past bij persoonlijke situatie

Meldt iemand zich bij de gemeente met het verzoek om ondersteuning? Dan moet de gemeente onderzoek doen naar de persoonlijke situatie.

Overeenkomsten Maatwurk Ondersteuning

Maatwurk Ondersteuning heeft overeenkomsten met de volgende gemeenten gesloten:

 • Opsterland
 • Heerenveen
 • Ooststellingwerf
 • Weststellingwerf
 • De Fryske Marren
 • Smallingerland

Inwoners van deze gemeenten kunnen ondersteuning van Maatwurk ontvangen op basis van ‘Zorg in Natura’. Voor inwoners uit andere gemeenten kan de betreffende gemeente onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (PGB) verstrekken. Met een PGB kan de cliënt de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank zorgt voor de betaling.

Eigen bijdrage Wmo

Gemeenten mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen.

Sociale wijkteams

Iedere gemeente organiseert de toegang tot ondersteuning op zijn eigen manier. Sommige gemeenten kiezen voor het Wmo-loket. Veel gemeenten kiezen sociale wijkteams (gebiedsteams) waar mensen terecht kunnen met hun hulpvraag. Wat het wijkteam precies doet, verschilt per gemeente.

Wet Langdurige Zorg (WLZ)

Heeft iemand langdurig intensieve zorg nodig, dan krijgt hij/zij die van het zorgkantoor, op basis van de Wet Langdurige Zorg.

De indicatie voor langdurige, intensieve zorg wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Als iemand een indicatie in de vorm van een hoog zorgzwaartepakket heeft, dan kan voor het gedeelte dagbesteding (BG-GROEP) een persoonsgebonden budget worden gekozen.

Men moet wel aan het Zorgkantoor kunnen aangeven waarom voorzieningen in natura (geleverd door een instelling waar het zorgkantoor een contract mee heeft) niet voldoen. Het Zorgkantoor kan bovendien een persoonsgebonden budget weigeren als men vindt dat iemand niet in staat is het budget te beheren of er goede zorg voor in te kopen.

Trekkingsrecht

Men krijgt het budget niet zelf in handen. Het Zorgkantoor stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).  Men sluit vervolgens zelf contracten af met de hulpverleners of leveranciers die zij willen inschakelen. Het zorgkantoor kan de kwaliteit van de zorg die wordt ingekocht controleren.

Onderaanneming

Indien er geen PGB mogelijk is, kan de zorginstelling waarin de cliënt langdurig verblijft zorg bij Maatwurk Ondersteuning inkopen. Maatwurk Ondersteuning geldt in dit geval als onderaannemer, waarbij de gemaakte afspraken contractueel vastgelegd worden.

Zorginstellingen kunnen voor meer informatie vrijblijvend contact met ons opnemen.

Eigen bijdrage
Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg.  Men krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage, ook als er gebruik gemaakt wordt van een persoonsgebonden budget.

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355