Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

 • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

 • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

 • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

 • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Criteria

We vinden het erg belangrijk om de juiste zorg te leveren aan onze cliënten. Dit heeft tot gevolg dat we zorgvragers die een specifieke zorgvraag hebben of bepaald gedrag vertonen niet altijd de juiste zorg kunnen bieden. Omwille van de accommodatie, groepssamenstelling en deskundigheid van de zorgverleners hanteren we duidelijke uitsluitingscriteria, oftewel contra-indicaties.

De informatie uit het intakegesprek wordt getoetst aan de uitsluitingscriteria van Maatwurk Ondersteuning. Mocht uit deze informatie blijken dat er sprake is van een contra-indicatie, dan wordt de zorgvrager en/of diens vertegenwoordiger hiervan op de hoogte gesteld. Indien gewenst -en mogelijk- zal Maatwurk Ondersteuning de zorgvrager adviseren bij welke hulpverlener hij/zij beter terecht kan. Mocht de situatie rondom de cliënt tijdens de zorgverlening dusdanig veranderen, waardoor er een contra-indicatie ontstaat en er geen goede zorgverlening meer mogelijk is, dan zal er gewerkt worden met de procedure door- en uitstroom.

Uitgesloten zijn zorgvragers:

 • Met een behoefte aan (zeer) intensieve persoonlijke begeleiding welke verder reikt dan de aanwezige reguliere begeleiding;
 • Die andere cliënten of medewerkers discrimineren;
 • Met totale desoriëntatie in tijd, plaats en persoon;
 • Met wegloopgedrag;
 • Die suïcidaal gedrag vertonen;
 • Met claimend gedrag zodat 1-op-1 begeleiding nodig is, of niet alleen kunnen zijn, wat zich uit in storend gedrag voor anderen;
 • Met ernstige onrust en bewegingsdrang, decorumverlies, verbale en non verbale agressie. Gedrag dat niet te beïnvloeden is door de begeleiding;
 • Met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen;
 • Met een problematische (soft)drugs- en/of alcoholverslaving;
 • Met psychoses;
 • Met agressieproblemen of seksueel ongewenste gedragingen die onveilig zijn voor de groep;
 • Die vallen onder de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg of Wet Zorg en Dwang;
 • Met ernstige psychiatrische problematiek, die bijvoorbeeld een gesloten opname vereist;
 • Jonger dan 18 jaar, die onder de Jeugdwet vallen.

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355