Wetterwille 2 | 8401 GB Gorredijk
  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat

  • Mogelijkheid tot het behalen van een motorzaag- of bosmaaiercertificaat.

  • Van structuurgroep tot arbeidsmatige dagbesteding.

  • De begeleiding is ervaren, betrokken en professioneel

  • Flexibel aanbod, passend bij de mogelijkheden en behoeften van onze cliĆ«nten.

Kwaliteit

Het is belangrijk dat wij de kwaliteit die wij beogen, ook bereiken. Daarom is het beleid bij Maatwurk Ondersteuning volledig gericht op die kwaliteit; wij vinden dat kwaliteit aantoonbaar en meetbaar moet zijn, vandaar dat we werken met een kwaliteitssysteem, waarin onze normen expliciet geformuleerd staan. Ons kwaliteitssysteem is ISO 9001 gecertificeerd en wordt jaarlijks door de certificerende organisatie getoetst. ISO 9001 is een wereldwijd erkende norm met eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement en daardoor een maatstaf voor transparantie en betrouwbaarheid in de markt.

Overeenkomst

Wanneer iemand kiest voor dagbesteding bij Maatwurk Ondersteuning vanuit het PGB, dan wordt er een SVB-zorgovereenkomst afgesloten tussen de cliënt en Maatwurk Ondersteuning. In deze overeenkomst staat wanneer en hoe vaak wij de begeleiding gaan leveren. De zorgovereenkomst is een juridisch document. Voor de beschrijving van de inhoud van de ondersteuning verwijst de ondersteuningsovereenkomst naar het zorgplan.

Ook heeft Maatwurk Ondersteuning overeenkomsten gesloten met een aantal gemeenten, waardoor wij ook 'Zorg in Natura' kunnen leveren.

Zorgplan

Over de ondersteuning maken we goede afspraken met elkaar. Samen met de cliënt legt Maatwurk Ondersteuning deze afspraken vast in het zorgplan. In het plan staat onder andere hoe de begeleiding eruit gaat zien en wat de eventuele doelen daarvan zijn. Dit zorgplan geldt voor een bepaalde periode en kan tussentijds worden bijgesteld. Het zorgplan past bij de visie van Maatwurk Ondersteuning om zo transparant mogelijk te werken. Het zorgplan is een concreet referentiepunt in het gesprek met de medewerker/vertegenwoordiger over de geleverde ondersteuning. Minstens één keer per halfjaar wordt het zorgplan geëvalueerd met de medewerker en/of diens vertegenwoordiger. Zo wordt er onder andere bekeken welke doelen inmiddels zijn bereikt , waar de cliënt nog aan wil werken en kunnen er nieuwe afspraken worden gemaakt.

Veilig werken

Als professionals weten wij dat goede hulpverlening begint lang voordat zich een ongeluk of calamiteit voordoet. De begeleiders bij Maatwurk Ondersteuning zijn gecertificeerd bedrijfshulpverleners (BHV), waardoor ernstig lichamelijk letsel bij een ongeval op zijn minst beperkt kan worden. Wij vinden tevens de persoonlijke veiligheid van onze cliënten zeer belangrijk en werken daarom ook minimaal volgens de geldende ARBO richtlijnen.

 

CONTACT

Wetterwille 2, 8401 GB Gorredijk

Telefoon 0513 - 745 174

Bestellen Haardhout 06 - 302 166 12

Jetze de Vries 06 - 30 15 06 78
Onno Hofstra 06 - 30 15 16 86

info@maatwurk-ondersteuning.nl

AGB code WMO: 98100371

AGB code PGB: 41522355